11/m/543/2016

Numer projektu/umowy:  11/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja”

Nazwa Projektu: Sadząc drzewa dbam o klimat

Uzyskana kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN

 

Zrealizowane działania

Kolportaż ulotek – ankiet (10.05.2016 – 13.05.2016) - miasto Augustów i placówki edukacyjne w mieście.  Zajęcia edukacyjne z wiedzy ekologicznej – Zespół Szkół nr 3 w Augustowie – 150 osób (10.05.2016). Warsztaty edukacyjne Zespół Szkół nr 3 w Augustowie połączone z 3 konkursami – 150 osób (12.05.2016), zajęcia edukacyjne w Zespole Szkól nr 3 w Augustowie – 146 osób, testy wiedzy uczestników projektu.