13/m/543/2016

Numer projektu/umowy:  13/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Uroczysko”

Nazwa Projektu: Woda darem życia

Uzyskana kwota dofinansowania: 3 795,00 PLN

 

 

Zrealizowane działania

Zajęcia rozpoczęły się od przeprowadzenia testu wstępnego sprawdzającego posiadaną wiedzę. Kolejnym etapem było przekazanie informacji o znaczeniu wody w życiu człowieka, a następnie udanie się w teren do źródliska Rezerwatu Jałówka w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w celu pobrania próbek wody do dalszej części zajęć. Uczestnicy zapoznali się z obiegiem wody w przyrodzie oraz poznali cechy charakterystyczne danego siedliska. Następnie odbyły się zajęcia w sali warsztatowej w Punkcie Usług Turystycznych w Supraślu – dzieci badały pod mikroskopem pobraną wcześniej wodę oraz porównywały jej właściwości fizyczne z próbką wody z kranu. Ponadto uczestnicy zostali zapoznani z problematyką niedoboru wody, właściwego jej wykorzystania oraz sposobów i konieczności jej oszczędzania. W dalszej kolejności prezentowany był krótki film dotyczący tego tematu. Na koniec został przeprowadzony test końcowy, sprawdzający zdobytą wiedzę, a także wręczenie gadżetów promujących projekt. Zostało zamówionych 40 zestawów gadżetów z odpowiednim oznakowaniem.