17/m/543/2016

Numer projektu/umowy:  17/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu

Nazwa Projektu: EKO-GRUPY w przyjaźni z klimatem

 

Zrealizowane działania

Zostało zrealizowanych 6 imprez edukacyjnych - w Aniołowie (20.06.2016r.), Lipowcu (22.06.2016r.), Spychowie (01.06.2016r.), Węgoju (24.06.2016r.), Wojciechach (16.05.2016r.), Żytkiejmach (17.06.2016r.). Scenariusz każdej z imprez różnił się w szczegółach ale składał się z podobnych elementów Składały się nań: przywitanie i przedstawienie się  i celu oraz planu spotkania, rozmowa o inicjatywach ekologicznych i innych działaniach podejmowanych przez rodziców/sąsiadów rozmowy o pogodzie, klimacie, planecie, życiu i zależnościach pomiędzy nimi, pierwsze wypełnienie testu wiedzy, wręczenie nagród i rozmowa o pracach z ich autorami, podsumowanie konkursu i wiedzy ekologicznej uwiecznionej na pracach, wspólne zdjęcie, kolejne (często wspólne) wypełnienie testu wiedzy wraz z omówienie poszczególnych pytań i odpowiedzi, zachęcenie do ekologicznej troski i "zarażania nią" pożegnanie, dopełnienie obowiązków biurokratycznych