18/m/543/2016

Numer projektu/umowy:  18/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie "Dąbrowskie" w Dąbrowie Białostockiej

Nazwa Projektu: Poznajemy Wigierski Park Narodowy

Uzyskana kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN

 

Zrealizowane działania

Zorganizowano dwie prelekcje  na temat Wigierskiego Parku Narodowego oraz warsztaty - testy wiedzy, w dniu 2 lipca 2016 roku odbył się wyjazd uczestników projektu do Wigierskiego Parku Narodowego: zwiedzanie WPN, przejazd kolejką wąskotorową, rejs statkiem. W dniu 24 czerwca 2016 roku zorganizowano w Dąbrowskim Domu Kultury wystawę obrazująca działalność Wigierskiego Parku Narodowego. Wystawa trwała do dnia 2 lipca 2016 roku. Zorganizowane zostało spotkanie ewaluacyjne celem podsumowania  projektu.