19/m/543/2016

 

Numer projektu/umowy:  19/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Amicus

Nazwa Projektu: Na ratunek Ziemi, czyli ekologiczna edukacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

Uzyskana kwota dofinansowania: 3 900,00 PLN

 

Zrealizowane działania

 

W kwietniu został ogłoszony w internecie (regulamin konkursu zapraszającego dzieci niepełnosprawne do wykonania prac przedstawiających, jak  my, zwykli ludzie możemy dbać o las i jego mieszkańców, żeby nie zmieniać środowiska i tym samym klimatu. Prace były przyjmowane do maja. Wpłynęły  62 prace wykonane różnymi technikami. Jury, w skład którego weszło 2 realizatorów projektu oraz 3 przedstawicieli młodzieży niepełnosprawnej, wybrało 8 prac, którym przyznano nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki, a laureaci nagrody. Z prac konkursowych 8 nagrodzonych zostało obrobionych cyfrowo i przygotowano je do wydania planu lekcji: format A4 druk dwustronny. Firma reklamowa wykonała projekt planu. Gotowe plany zostały przekazane przez uczestników projektu, dzieciom szkół ostródzkich podczas wizyt w szkole oraz podczas festynu na bulwarze jeziora. Wszyscy byli informowani, że plany są rezultatem realizowanego projektu. 7 czerwca w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie odbył się 4-godzinny piknik naukowy, w którym wzięło  udział ponad 100 uczniów placówki. Podczas pikniku pokazującego podstawowe zjawiska przyrodnicze i fizyczne zachodzące w przyrodzie odbył się Ekoturniej "Koło Klimatu". Wzięli w nim udział beneficjenci projektu oraz  chętni uczniowie starszych klas szkoły, w sumie 25 osób. Odpowiadali na pytania związane z ochroną klimatu i przyrody. Wszyscy otrzymali upominki, a zwycięzcy nagrody w postaci piórników, etui. W dniach 13-14 czerwca 14 beneficjentów projektu wzięło udział w warsztatach ekologicznych. W trakcie wyjazdu uczestnicy opiekowali się zwierzętami gospodarskimi, wypiekali ekologiczny chleb, wykonali 5 budek lęgowych dla ptaków. Wieczorem pierwszego dnia odbył się "Wieczór z klimatem", podczas którego wszyscy uczestnicy obejrzeli film ukazują wpływ człowieka i jego działalności na zmiany klimatu. Odbywali spacery ekologiczne oraz obserwowali roślinność i faunę jeziorną.