2/m/543/2016

Numer projektu/umowy:  2/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Narwiańskie Stowarzyszenie Krajoznawcze im. Zygmunta Bujnowskiego

Nazwa Projektu: ABC klimatu

Uzyskana kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN

 

Zrealizowane działania

Warsztaty: na warsztaty zostało zakwalifikowanych 6 klas – łącznie 105 osób (Szkoła Podstawowa w Radulach i Szkoła Podstawowa w Tykocinie). Utworzono 2 grupy szkoleniowe. Przeprowadzono 4 h zajęć w formie 1 spotkania. Warsztaty odbywały się w dniach 19.05.2016, 20.05.2016, 02.06.2016, 07.06.2016. Uczniowie otrzymali niezbędne materiały szkoleniowe i dydaktyczne. Konkurs i wystawa: każda grupa wykonała prace na konkurs plastyczny. Uczniom zostały udostępnione niezbędne materiały do wykonania prac. Prace zostały ocenione przez komisję konkursową. Wszystkie prace zostały wystawione w Szkole Podstawowej w Tykocinie.