26/i/543/2016

Numer projektu/umowy:  26/i/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Nasza Suwalszczyzna

Nazwa Projektu: Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających poprzez założenie siedlisk pszczoły miodnej.

Uzyskana kwota dofinansowania: 9 910,36 PLN


Zrealizowane działania

Zostało zakupionych 10 szt. uli „warszawskich” poszerzonych bez nadstawki, zakupione zostały narzędzia i środki ochrony służące do pracy w pasiece i pielęgnowaniu pszczół, zostało zakupionych 5 odkładów pszczelich (młodych rodzin liczących ok. 2000 pszczół), ustawienie pasiek na ogrodzonym, zadrzewionym terenie w miejscowości Mała Huta, pielęgnacja i nadzór nad rodzinami pszczelimi.