27/m/543/2016

Numer projektu/umowy:  27/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Lokalna Organizacja Turystyczna "Region Puszczy Białowieskiej"

Nazwa Projektu: Las - wielkim dobrodziejstwem klimatycznym na przykładzie Puszczy Białowieskiej

Uzyskana kwota dofinansowania: 3 982,00 PLN

 

Zrealizowane działania

Głównym celem projektu było wsparcie budowania świadomości ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialności za środowisko i zmiany klimatyczne wśród dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych poprzez zajęcia ekologiczne. Informacje wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa rozsyłane były drogą mailową do szkół powiatu hajnowskiego. Zakupione zostały zestawy pomocy dydaktycznych: PH Metr, mierniki gleby oraz anemometr. 1. zajęcia odbyły się w dniu 10.05.2016 r., uczestnikami były dzieci z klasy 6 wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce, 2. zajęcia odbyły się w dniu 23.06.2016 r., uczestnikami była młodzież z gimnazjum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce.