3/m/543/2016

Numer projektu/umowy: 3/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Centrum Inicjatyw Lokalnych "PRZESTRZEŃ"

Nazwa Projektu:  Polna apteka

Uzyskana kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN

 

Zrealizowane działania

Odbyło się spotkanie w który wzięli udział koordynator projektu oraz nauczyciele PSP w Kłębowie. Podczas spotkania zostały omówione cele projektu oraz planowane do realizacji działania. Przedstawione zostało również źródło finansowania projektu. W Publicznej szkole Podstawowej w Kłębowie odbyły się warsztaty ziołowo-pszczelarskie w wymiarze 4 godzin. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas 4-6 PSP w Kłębowie. Podczas warsztatów dokonana została charakterystyka i przedstawienie ziół rosnących na Warmii, omówione zostały właściwości lecznicze ziół polnych, przedstawiona została charakterystyka życia pszczół w ulu oraz produkty pracy pszczół i ich zastosowanie. Warsztaty rozpoczęły się i zakończyły przeprowadzeniem testów pomiaru wiedzy wśród uczestników projektu. W ramach konkursu plastycznego pn. "Leki z polnej apteki" został opracowany regulamin konkursu oraz został on przekazany wszystkim uczestnikom projektu. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły prace plastyczne w ilości 15 sztuk, które zostały ocenione przez komisję konkursową. Nagrodzonych zostało 6 prac - I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia. Laureaci dostali nagrody. Odbył się wyjazd do Muzeum rolnictwa w Ciechanowcu. Podczas pobytu w Muzeum uczestnicy projektu wzięli udział w dwóch lekcjach muzealnych, jedna pod nazwą "Herbatki i leki z ziołowej apteki", druga pod nazwą "Niezwykłe życie pszczół" oraz udział w pokazie pracy młyna wodnego i ręcznej obróbki ziarna.