32/m/543/2016

Numer projektu/umowy:  32/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Centrum Aktywności Lokalnej

Nazwa Projektu: Klimatycznie klimatyczni

Uzyskana kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN

 

Zrealizowane działania

Wyłonienie grupy docelowej, opracowanie testów wiedzy oraz ulotek/broszur związanych tematycznie z prezentacjami. Przygotowanie 7 prezentacji multimedialnych na 14 spotkań tematycznych. Zajęcia o tematyce ekologicznej – 2 razy w tygodniu. 2 x w tygodniu – zajęcia plastyczne z wykorzystaniem odpadów (np. butelek PET), w czerwcu – ogłoszenie konkursu ekologicznego „Moja miejscowość = KLIMAT + JA” Wyłonienie i nagrodzenie zwycięzców konkursu (9 osób). Akcja „Dzień bez papierosa”, Dni Lasu i Zadrzewień – zajęcia zorganizowane przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka. Sprzątanie lasu. Wycieczka autokarowa do Białowieży. W dniu 22 lipca – podsumowanie projektu – wręczenie dyplomów oraz nagród w konkursie ekologicznym, gry i zabawy ekologiczne.