35/i/543/2016

Numer projektu/umowy:  35/i/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi

Nazwa Projektu: Czynna ochrona lasów w tym obszarów chronionych

Uzyskana kwota dofinansowania: 8 894,95 PLN

Zrealizowane działania

Zakup sprzętu i wyposażenia - umundurowania ochronnego, butów, przyczepy samochodowej, plandeki, tłumicy w celu podejmowania sprawnych działań na obszarach cennych przyrodniczo.