36/m/543/2016

 

Numer projektu/umowy:  36/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Fundacja Larus

Nazwa Projektu: Klimatyczni dziadkowie i wnuki, czyli o klimacie na wesoło

Uzyskana kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN

 

Zrealizowane działania

W ramach działania powołano zespół koordynacyjny i wolontariuszy, nastąpił podział obowiązków i zaplanowano poszczególne działania. Zostało zawiązanie porozumienie z Nadleśnictwem Rudka jako partnerem projektu, w ramach którego Nadleśnictwo udostępniło teren i zasoby Ośrodka Edukacji Leśnej Cyraneczka na terenie Stawów Pietkowskich.

Zakupiono pomoce dydaktyczne np. karty edukacyjne, puzzle ekologiczne oraz materiały warsztatowe np. kredki. Beneficjent podpisał umowę z trenerem na prowadzenie warsztatów (umowa wolontariacka).

Rekrutacja placówek została zakończona po uzyskaniu liczby 4 placówek tj. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym, Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej, Przedszkolu Nr 1 w Łapach oraz OREW Stowarzyszenia Pomocy Szansa. Na stałe nawiązała się także współpraca nieformalna z Dziennym Domem „Senior Wigor” w Łapach, którego to uczestnicy – seniorzy aktywnie wzięli udział w działaniach projektowych.

 

10 warsztatów w OEL Cyraneczka - każdy warsztat trwał ok. 6 godzin warsztatowych i miał inny temat przewodni. Uzupełnieniem części teoretycznej była część praktyczna (edukacja w terenie), gdzie zdobytą wiedzę przekładano na praktykę m.in. edukacja leśna w aspekcie zmian klimatu i zanieczyszczeń środowiska. Metody pracy zostały dostosowane do wieku i wiedzy uczestników. Każdy warsztat obejmował część integracyjną. Uzupełnieniem części integracyjnej były elementy choreoterapii, które poprzez ćwiczenia ruchowe wzmacniały przekaz merytoryczny warsztatów np. zabawa chustą w ekstremalne zjawiska pogodowe. Warsztaty poprowadziło 2 trenerów. Każdy cykl warsztatów kończył się i zaczynał post- i pre-testem przeprowadzanym wśród uczestników.