38/i/543/2016

Numer projektu/umowy:  38/i/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania -Kanał Augustowski"

Nazwa Projektu: Kształtowanie postaw ekologicznych wśród społeczeństwa poprzez utworzenie nasadzeń śródpolnych.

 

Zrealizowane działania

Na stronie internetowej ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie nasadzeń śródpolnych w czterech miejscach. W wyniku ogłoszenia wybrano oferentów i z nimi podpisano umowy na opracowanie koncepcji oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych, realizacja umów na opracowanie koncepcji i wykonanie nasadzeń śródpolnych, przygotowywanie dokumentacji: zapytań ofertowych, sporządzanie umów z wykonawcami, sprawdzanie realizacji umów w terenie, sporządzenie protokołów odbioru prac, odbiór prac i sprawdzenie wykonania prac w terenie, odbiór tablic pamiątkowych (4 szt.).