40/543/2016

Numer projektu/umowy: 40/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczności Wiejskiej "Wspólnota Puszczy

Nazwa Projektu: Jestem EKO - ochrona środowiska zaczyna się w naszym życiu codziennym

Uzyskana kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN


Zrealizowane działania

Test wiedzy początkowy – 12.05.2016 – końcowy – 22.06.2016 GOK w Nowince – weryfikacja skuteczności działań projektowych. Wykład 22.06.20.16 Część teoretyczna została połączona z ćwiczeniami utrwalającymi wiedzę. Warsztaty plastyczne pt. „jak powinniśmy dbać o środowisko i klimat” w dniach 12.05.2016 – 16.06.2016. Wystawa prac plastycznych poświęconych tematyce ekologicznej – 27.07.2016 – 19.08.2016 – GOK w Nowince.