41/m/543/2016

Numer projektu/umowy:  41/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowince

Nazwa Projektu: Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo w gminie Nowinka

Uzyskana kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN

 

Zrealizowane działania

Pre-test projektu – 28.06.2016, post-test– 15.07.2016. 01.07.20.16 - wykład nt. kluczowych zagadnień z obszaru tematycznego: zmiany klimatu, wpływ człowieka na środowisko naturalne, adaptacja do zmiana klimatu. 05.07.2016 – 15.07.2016 – Szkolenie „Jak bronić się przed skutkami klęsk żywiołowych”. 19.07.2016 Prezentacja – warsztaty – dobre praktyki w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Wystawa fotografii pośw. tematyce ekologicznej – w GOK w Nowince.