45/m/543/2016

 

Numer projektu/umowy:  45/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego

Nazwa Projektu: Harcerz miłuje przyrodę

Uzyskana kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN


Zrealizowane działania

Warsztaty stacjonarne

W okresie kwiecień-czerwiec w 10 drużynach harcerskich przeprowadzone zostały 2-godzinne spotkania (10spotkańx2godz=20godz). Zostały poprowadzone w oparciu o scenariusze i prezentacje z http://www.biomasa.org (serwis poświecony zmianom klimatycznym i odnawialnym źródłom energii). Są tu profesjonalne materiały edukacyjne, przygotowane dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych opracowane na potrzeby edukacyjnego serwisu internetowego w ramach projektu współfinansowanego przez NFOŚiGW.

Wizyta w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Stacji Meteorologicznej w Suwałkach

24 maja odbyło się 2godz. spotkanie i zwiedzenie Stacji. Uczestnicy - 21os. poznali stosowane w praktyce techniki, modele oraz transport zanieczyszczeń. Uświadomili rolę IMGW, którym.in. jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo gospodarki i obywateli, poznali odbiorców o znaczeniu gospodarczym (transport, służby komunalne, budownictwo), po prognozy o znaczeniu dla społeczeństwa, gospodarki bezpieczeństwa narodowego (huragany, gwałtowne zmiany temperatury itp.). Uczestnicy dowiedzieli się np. jak zachować się w przypadku zagrożenia.

Zajęcia terenowe

 

25 czerwca w godz. 9-15 odbyło się spotkanie integracyjno – edukacyjne „Wakacje z klimatem” z udziałem 108os. W programie: 1.Przejazd rowerami-Aquapark Suwałki-Dziupla w WPN, Dziupla-Suwałki. Promocja edukacji środowiskowej i świadomości połączonej z przyjaznym dla środowiska transportem. 2.Uporządkowanie szlaków turystycznych. Dzięki uprzątnięciu szlaków turystycznych nastąpiło pobudzenie aktywności wśród młodych osób na rzecz ochrony środowiska. 3.Bieg patrolowy/gra terenowa.