47/i/543/2016

Numer projektu/umowy:  47/i/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Nazwa Projektu: Żabi zakątek - ostoja płazów

Uzyskana kwota dofinansowania: 9 400,00 PLN


Zrealizowane działania

Oczyszczenie i profilowanie dna zbiornika wodnego o pow. 140 m2 wykonawca wyłoniony w wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na etapie realizacji wniosku o dofinansowanie projektu - zapytanie skierowane do trzech potencjalnych wykonawców), budowa 10 konstrukcji - ostoi płazów w środowisku śródpolnym - na drewnianym stelażu z kamieni, gałęzi i karpiny. Opracowanie graficzne, wydruk i montaż tablicy zawierającej informację o nazwie projektu oraz instytucji dofinansowujacej działania, termin realizacji działania.