5/i/543/2016

 

Numer mikroprojektu: 5/i/543/2016

Beneficjent:  Stowarzyszenie Czarny Kierz

Nazwa projektu: Mała retencja wód opadowych na terenu świetlicy wiejskiej we wsi Czarny Kierz, zagospodarowanie i pielęgnacja małych zbiorników wodnych

Przyznana kwota dofinansowania: 9 400,00 PLN

Niwelacja i wyrównanie terenu przyświetlicowego, przekopanie połączenia odpływów ze świetlicy ze stawem, położenie drenów, wykonanie studzienek, utwardzenie terenu kamieniem, wydzielenie miejsc parkingowych i ścieżek ekologicznych, umocowanie brzegów poprzez nawiezienie ziemi, wyrównanie terenu wokół, postawienie płotka, jego impregnacja, obsadzenie stawu roślinami, zabezpieczenie folią ściółkującą przed zachwaszczaniem, wykoszenie stawu, wydzielenie ścieżek i postawienie ławek zrobionych  samodzielnie  w ramach wolontariatu z pni dębowych, wyczyszczenie stawu, zarybienie stawu narybkiem ryb słodkowodnych. "Piknik Pod Gwiazdami" dla lokalnej społeczności, wręczenie  podziękowań wszystkim pracującym przy projekcie.

Zdjęcia