51/m/543/2016

 

Numer projektu/umowy:  51/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Spółdzielnia Socjalna Jachtdruk

Nazwa Projektu: S.O.S Klimat

Uzyskana kwota dofinansowania: 3 990,00 PLN

 

Zrealizowane działania

 

Szkolenia. Do projektu zakwalifikowano szkoły: Zespół Szkół nr 2 w Białymstoku i Szkołę Podstawową w Księżynie. Podczas szkoleń poruszano następujące tematy: przyczyny i konsekwencje zmian klimatu, sposoby zapobiegania zmianom klimatu. każdy z uczni otrzymał materiały szkoleniowe. Warsztaty: przeprowadzono  12 h warsztatów, 2 h na każda grupę. Na zajęciach uczniowie przygotowali plakaty obrazujące przyczyny i konsekwencje zmian klimatu. Pracy zostały ocenione, wygrała klasa II A z Zespołu Szkół nr 2 w Białymstoku.