7/m/543/2016

Numer projektu/umowy:  7/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi

Nazwa Projektu: EkoUczeń

Uzyskana kwota dofinansowania: 3 990,00 PLN

 

Zrealizowane działania

Przeprowadzono 24 godzin szkoleń dotyczących zmian klimatu i adaptacji do tych zmian, wzrost świadomości 180 uczestników Projektu odnośnie zmian klimatycznych oraz wpływu człowieka na środowisko naturalne, wzrost wiedzy u 180 uczestników projektu odnośnie zmian klimatycznych oraz wpływu człowieka na środowisko naturalne, przeprowadzono 12 godzin warsztatów plastycznych, 180 osób zakwalifikowano na szkolenia, 157 osób zakwalifikowana na warsztaty, przeprowadzono łącznie 4 godziny szkoleń na jedną grupę szkoleniową, przeprowadzono łącznie 2 godziny warsztatów na jedną grupę szkoleniową, rozdanie 26 nagród dla uczniów w konkursie plastycznym.