Aktualizacja dokumentów projektowych

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zmianie uległy następujące dokumenty projektowe: Regulamin projektu oraz Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości. Poniżej zamieszczamy zaktualizowane dokumenty.

Regulamin projektu (obowiązujący od dn. 04.09.2018 r.)

Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości (obowiązuje od dnia 04.09.2018 r.)