Informacja z otwarcia ofert 02 lutego 2018 r. dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologa oraz asystenta osoby niepełnosprawnej

 Informacja z otwarcia ofert 02 lutego 2018r. dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologa oraz asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”  

Treść informacji