Informacja z otwarcia ofert dot. Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi psychologa oraz opiekuna do dzieci w ramach projektu

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi psychologa oraz opiekuna do dzieci w ramach projektu "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" (Ogłoszenie nr 542114-N-2018 z dnia 2018-04-09 r.)

Informacja z otwarcia ofert 23 kwietnia 2018r.