materiały ze spotkania informacyjnego Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020

W związku ze zbilżającym się naborem wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w dniu 17 lipca 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia "Euroregion Niemen" odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców z obszaru Euroregionu Niemen. 

Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Wspólnego Sektretariatu Technicznego: panie Ewa Adamczuk, Jolanta Pasternakiewicz i Joanna Satora.

Poniżej zamieszczamy materiały ze spotkania.

Podręcznik - wybór projektów

Podręcznik programu

Podstawowe informacje

Projekty parasolowe