Rozstrzygnięcie przetargu na świadczenie usługi psychologa, analityka rynku, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci w ramach projektu

dot. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI PSYCHOLOGA, ANALITYKA RYNKU, ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ OPIEKUNA DO DZIECI W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SUBREGIONU SUWALSKIEGO” Ogłoszenie nr 626142-N-2017 z dnia 2017-12-04 r.

Rozstrzygnięcie przetargu w częściach:

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22

Część 6

Część 7

Część 8

Część 9

Część 10

Część 11

Część 12

Część 15

Część 18

Część 20