Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi doradcy zawodowego/edukacyjno-zawodowego

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi doradcy zawodowego/edukacyjno-zawodowego w ramach projektu "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"

Treść Zawiadomienia