Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.2

Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych

Cele projektu: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 584 osób dorosłych (304 K, 280 M) mieszkańców subregionu suwalskiego, poprzez ich udział w szkoleniach i kursach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym w okresie od 01 czerwca 2017r. do 31 maja 2020r.

Planowane efekty:

  • Objęcie wsparciem 584 osób dorosłych (304 K, 280 M) mieszkańców subregionu suwalskiego

Wartość projektu:10 222 161,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 9 199 945,25 zł

Lider: Miasto Suwałki

Partnerzy: Powiat Suwalski, Powiat Augustowski, Powiat Sejneński, Powiat Moniecki, Powiat Grajewski, Stowarzyszenie "Euroregion Niemen"

Projekt skierowany jest do dorosłych mieszkańców subregionu suwalskiego.

Strona internetowa projektu: www.bonnaszkolenie.pl