Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców PL-BY-UA 2014-2020