Startuj z biznesem - harmonogram podpisywania umów

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy harmonogram podpisywania umów w związku z realizacją projektu "Startuj z biznesem".

Osobom, które nie dostarczyły zaświadczenia o  rachunku bankowym oraz wpisu do CEIDG, przypominamy o konieczności posiadania tych dokumentów ze sobą podczas podpisywania umowy.

Przypominamy również, że wzniesienie zabeczbieczenia umowy wymaga:

a) oświadczenia małżonka (pospisywane na miejscu - obecność obowiązkowa) o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia bądż załączenia odpisu aktu notarialnego lub sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową

albo

b) oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (istnieje możliwość wypełnienia na miejscu)

Ponadto otrzymanie środków na rozwój przedsiębiorczości jest uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego w postaci w jednej z następujących form:

a)   weksel własny,

b)  weksel z poręczeniem wekslowym (wymagane jest poręczenie weksla przez co najmniej 2 osoby),

c)  poręczenie według prawa cywilnego.

Tutaj znajduje się szczegółowe informacje na ten każdego rodzaju zabezpieczenia -- > LINK

Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych (dotyczy zarówno Beneficjenta jak i współmałżonka czy też poręczycieli)

 

Jeśli z przyczyn osobistych nie mają Państwo możliwości stawienia na podpisanie umowy w wyznaczonym terminie - prosimy o informację do godziny 14:00 do dnia 26.09.2018 r.

 

HARMONOGRAM

Uwaga! Z osobami zamieszkującymi powiat sokólski lub moniecki nastąpi kontakt telefoniczny w dniu dzisiejszym w celu umówienia godziny i miejsca spotkania (podpisania umowy).