Startuj z biznesem - informacje bieżące AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo,

przypominamy, że po zarejestrowaniu działalności należy dostarczyć do Biura Projektu pouwierdzenie wpisu do CEiDG oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego, z którego będą dokonywane płatności związane z działalnością gospodarczą.

 

Uprzejmie informujemy, że pierwsze umowy zostaną podpisane 19 września br., szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany w poniedziałek 17 września.

 

AKTUALIZACJA

1. Wyciągi bankowe, zestawienia operacji, dyspozycje do wykonywania przelewów, itp. nie są honorowanymi dokumentami. Potwierdzeniem posiadania przez Państwa rachunku jest np. zaświadczenie wystawione przez bank, potwierdzenie otwarcia rachunku, czyli dokumenty, które wyraźnie wskazują, że Państwo są właścicielami konkretnego rachunku bankowego.

2. Potwierdzenie poniesienia wkładu własnego, będzie wymagane dopiero po podpisaniu umowy, a przed wypłaceniem dotacji.