Startuj z biznesem - opisy dokumentów księgowych

 

Szanowni Państwo,

dokumenty księgowe dotyczące wydatków współfinansowanych w ramach projektu "Startuj z biznesem" powinny mieć następujący opis:

 

 

Wydatek jest współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego  w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa na podstawie umowy nr UDA-RPPD.02.03.00-20-0067-16 o dofinansowanie projektu „Startuj z biznesem „ działanie 2.3

Nr umowy o udzielenie dotacji……………………….........

Pozycja budżetowa………………………………………….

Kwota kwalifikowalna…………………………………….....

W tym dofinansowanie………………………………….....