STARTUJ Z BIZNESEM - Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończyliśmy etap ponownej oceny wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu „Startuj z biznesem” o nr RPPD.02.03.00-20-0067/16.

Ponowna ocena jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

 

Poniżej zamieszczamy listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Lista wniosków ocenionych przez KOW