Startuj z biznesem - rozliczenie dotacji inwestycyjnej

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się wzór rozliczenia dotacji inwestycyjnej udzielonej w ramach projektu "startuj z biznesem".

Przypominamy, iż termin rozliczenia dotacji został określony w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego. 

 

Zgodnie z § 4 ust. 5 wyżej wskazanej umowy Przedsiębiorca zobowiązuje się do rozliczenia otrzymanych środków w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie rzeczowo-finansowe realizacji inwestycji, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2. 

 

Wzór rozliczenia dotacji inwestycyjnej