Startuj z biznesem - rozliczenie wsparcia pomostowego

 

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się wzór rozliczenia wsparcia pomostowego.

Rozliczenie za dwa pierwsze miesiące prowadzenia działalności prosimy o złożenie do 30.11.2018 r. (są to dwa oddzielne sprawozdania), natomiast zestawienie za każdy kolejny miesiąc należy złozyć w ciągu 10 dni kalendarzowych od zakończenia miesiąca  rozliczeniowego.

Przypominamy, że okres rozliczeniowy rozpoczyna się w pierwszym dniu prowadzenia dzialalności, dla przykładu: miesiącem rozliczeniowym przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność 5 września jest 05.09 - 04.10.2018r.; 05.10 - 04.11.2018 r., itd.

 

Wzór rozliczenia wsparcia pomostowego