STARTUJ Z BIZNESEM - wstępne informacje dot. szkoleń

Szanowni Państwo,

blok szkoleniowy "Krok po kroku do własnego biznesu" zostanie zrealizowany w terminie 16-21 lipca 2018 r. w wymiarze 5 dni x 8h.

Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na 4 grupy szkoleniowe, z czego 3 grupy (dla mieszkańców Suwałk oraz powiatów: suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego) odbędą szkolenia w Suwałkach w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ul. Utrata 2b, natomiast 1 grupa (dla mieszkańców powiatów: sokólskiego i monieckiego) odbędzie zajęcia w Sokółce.

Obecność w zajęciach jest obowiązkowa, natomiast uczestnicy, którzy ukończyli wsparcie szkoleniowe lub szkoleniowo-doradcze realizowane w innym projekcie realizowanym ze środków EFS w ramach PO KL (m.in. działanie 6.2, 7.2.2, 8.1.2) lub posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, co zostało potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem/certyfikatem ukończenia szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, nie mają obowiązku udziału w bloku szkoleniowym realizowanym w niniejszym projekcie.

Bardzo prosimy o wcześniejsze przekazanie infomacji o posiadaniu odpowiedniego certyfikatu/zaświadczenia.

Osobom dojeżdzającym przysluguje zwrot kosztów dojazdu za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego (w ściśle określonych stawkach) - regulamin wraz z wnioskiem ukaże się niebawem na niniejszej stronie internetowej.

Wszystkim uczestnikom szkoleń zapewniony zostanie catering(bufet kawowy oraz obiad).

LISTA  UCZESTNIKÓW, KTÓRZY POMYŚLNIE PRZESZLI ETAP DORADZTWA ZAWODOWEGO I TYM SAMYM ZAKWALIFIKOWALI SIĘ DO DALSZEGO ETAPU (BLOKU SZKOLENIOWEGO) UKAŻE SIĘ POD KONIEC BIEŻĄCEGO TYGODNIA

Dalsze szczegóły zostaną przekazane Państwu telefonicznie.