UWAGA! Wydłużony termin rekrutacji do projektu "Startuj z biznesem"

 

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że okres rekrutacji do projektu „Startuj z biznesem” został wydłużony do 11 czerwca 2018 r. do godziny 16:00. W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz rekrutacyjny wypełniony czytelnie wraz z wymaganymi załącznikami. Zachęcamy również do wnikliwego zapoznania się z regulaminem rekrutacji, w którym to znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące składania dokumentów rekrutacyjnych. Przypominamy również, że zgodnie z regulaminem rekrutacji w przypadku zgłoszeń nadawanych drogą pocztową liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze!

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się TUTAJ

UWAGA!! DO FORMULARZA NALEŻY RÓWNIEŻ DOŁĄCZYĆ PONIŻSZE OŚWIADCZENIE

Oświadczenie potencjalnego kandydata na uczestnika projektu