UWAGA! WYNIKI REKRUTACJI - ETAP I projekt "Startuj z biznesem"

 

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formalną i merytoryczną złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Startuj z biznesem” o nr RPPD.02.03.00-20-0067/16. Poniżej zamieszczamy listę rankingową kwalifikującą do II etapu rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym. Niebawem skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia na spotkanie z doradcą zawodowym.

 

Lista rankingowa - Etap I