Witamy w świecie biznesu - Zaproszenie dla nauczycieli

Stowarzyszenie "Euroregion Niemen" w partnerstwie z litewską Instytucją Publiczną "PVC" realizuje projekt "Witamy w świecie biznesu", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Głównym celem projektu jest pokazanie młodzieży, że prowadzenie działalności może być proste, jeżeli ma się dobry pomysł, wsparcie zawodowców i ogólną wiedzę o prowadzeniu działalności. Projekt zakłada aktywne partnerstwo beneficjentów projektu i partnerów społecznych, w tym szkół, przedsiębiorstw, centrów przygotowania zawodowego.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na 2-dniowe warsztaty praktyczne skierowane do nauczycieli przedsiębiorczości:

"Gry i symulacje biznesowe oraz metody kształtowania kompetencji w obszarze zarządzania biznesem"

W trakcie warsztatów nauczyciele:

  • uzyskają praktyczne umiejętności w zakresie planowania i zarządzania produkcją,
  • będą mieli możliwość wcielenia się w różne role w zarządzie spółki: dyrektora generalnego, dyrektora ds. finansów, dyrektora ds. produkcji, dyrektora ds. sprzedaży i marketingu, dyrektora ds. informacji i szkoleń.
  • spotkają kolegów z Polski i z Litwy oraz będą mieli okazję do wymiany doświadczeń w zakresie nauczania przedsiębiorczości i rozwiązań sieciowych.

Zakres warsztatów obejmuje: podejmowanie decyzji w spółce, przywództwo, analizę rynku, planowanie strategii biznesowej, biznes plan, kalkulację i analizę inwestycji, produktywność, podstawowe składowe budżetu spółki, podstawowe składowe sprawozdania finansowego spółki.

 

Warsztaty odbędą się w dniach 15-16 czerwca 2018r. w Suwałkach.

Program do pobrania tutaj.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!