Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku - Interreg V-A Litwa - Polska

ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie rozeznania rynku

 Stowarzyszenie Euroregion NIEMEN z siedzibą w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty cenowej
w związku z realizacją projektu „Welcome to the business land” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Interreg V-A Litwa – Polska 2014–2020

 

 Treść ogłoszenia