10/m/543/2016

Numer projektu/umowy:  10/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Uczniowski Klub Sportowy „Integracja –Kormoran”  Augustów

Nazwa Projektu:  Drzewa sprzymierzeńcami ludzi

Uzyskana kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN

 

Zrealizowane działania

Zajęcia edukacyjne 20.04.2016 w Zespole Szkół w Płocicznie Tartak – 75 osób, zajęcia edukacyjne 21.04.2016 w Zespole Szkół w Płocicznie Tartak – 75 osób, warsztaty edukacyjne 22.04.2016 i 26.04.2016 w Zespole Szkół w Płocicznie Tartak – 150 osób, zajęcia edukacyjne 13.05.2016 w Zespole Szkół w Płocicznie Tartak – 150 osób, testy w dniach 20-21.04.2016 i 13.05.2016 w Zespole Szkół w Płocicznie Tartak, kolportaż ulotek.