42/m/543/2016

 

Numer projektu/umowy:  42/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Wiejskie "Po drabinie"

Nazwa Projektu:  „Zmiany klimatu to też mój problem. Ekologiczna Nowa Wieś”

Uzyskana kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN

 

Zrealizowane działania

Test wiedzy: 24.05.2016 r., Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi, dzięki przeprowadzonemu testowi sprawdzono  wiedzę na temat ekologii, ochrony środowiska z naciskiem na informacje dotyczące zmian klimatu, wśród uczestników projektu. Test przeprowadzony został na początku realizacji projektu.

Wykład: 24.05.2016r., 25.05.2016 r., 27.05.2016 r., 02.06.2016 r., 03.06.2016 r., Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi.

Test wiedzy sprawdzający: 13.06.2016 r.  Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi. Test przeprowadzony został na  po zakończeniu realizacji projektu. Dostarczył informacji o skuteczności działań projektowych.

Konkurs: 03.06.2016 r., Szkoła Podstawowa imienia Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi, Konkurs plastyczny i literacki – zawody zatytułowane „Jak powinniśmy dbać o środowisko i klimat?”, wszystkie zajęcia przed konkursowe zakładały aktywny udział młodych ludzi, którzy wykonywali różnego rodzaju prace utrwalające teoretyczną wiedzę: utwory literackie, dzieła plastyczne.

 

Wystawa: 30.05.2016 r. - 03.06.2016, Szkoła Podstawowa imienia Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi - wystawa przedstawiająca temat za pomocą wytworów uczestników. Prace plastyczne młodzieży zostały rozwieszone na szkolnych korytarzach, a utwory literackie zostały publiczne odczytane podczas spotkania podsumowującego.