48/i/543/2016

Numer projektu/umowy:  48/i/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody

Nazwa Projektu: Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających poprzez ochronę siedliska ich występowania w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego

Uzyskana kwota dofinansowania: 9 980,00 PLN

 

Zrealizowane działania

W ramach projektu wyremontowano budynek gliniany znajdujący się w otulinie WPN i stanowiący siedlisko owadów zapylających. W toku wykonanego remontu wzmocniono konstrukcję budynku, wypełniono ubytki w miejscach, w których glina uległa wypłukaniu, bądź kompletnemu zawaleniu, następnie cała powierzchnia ścian budynku została pokryta dodatkową warstwą gliny, w której wykonano szereg otworów ułatwiających gniazdowanie dzikim gatunkom pszczół zapylających. Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną.