4/m/543/2016

Numer projektu/umowy:  4/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Pasja

Nazwa Projektu: Z pasją zmieniamy nastawienia

Uzyskana kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN

 

Zrealizowane działania

Zamówiono ulotki informujące o dofinansowaniu projektu przez NFOŚiGW, promujące projekt "Z pasją zmieniamy nastawienia" i program Euroregionu Niemen "Zmiany klimatu - zmiana nastawienia". Ulotki wysłano do organizacji pozarządowych w powiecie sejneńskim, przekazano do ZSO, ZSTR, gimnazjów, wyłożono w bibliotekach (powiatowej i miejskiej), rozdawano osobom zainteresowanym tematyką projektu. Na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach  i miasta Sejny ogłoszono nabór do projektu. Uczestnicy projektu wzięli udział w dwóch godzinnych wykładach i cztery dwugodzinnych zajęciach warsztatowych.  Przed rozpoczęciem wykładów i warsztatów przeprowadzono test wiedzy na temat adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania ich skutkom, wiedzy z zakresu ochrony środowiska, świadomości ekologicznej, aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju osób działających w lokalnych organizacjach pozarządowych.