12/m/543/2016

Numer projektu/umowy: 12/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego

Nazwa Projektu: Las a stabilność klimatu

Uzyskana kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN

 Zrealizowane działania

Prezentacja, która powstała na potrzeby warsztatów, została graficznie zaprojektowana przez specjalistów z tej dziedziny, jak również merytorycznie opracowana przez specjalistów z dziedziny leśnictwa. Tematyka prezentacji obejmuje: małą retencję w lesie (zbiornik małej retencji na przykładzie nadleśnictwa Czarna Białostocka) - zostało przedstawione zdjęcie zbiornika na przykładzie ilości magazynowanej wody w tym zbiorniku; las jako fabrykę tlenu – została przedstawiona ilość produkowanego tlenu przez las, zgodnie z gatunkami i siedliskami; las jako odnawialne źródło energii – zostało omówione zastosowanie go na rynku lokalnym, np.. w elekrociepłowniach, paletach, zrębkach. Projekt był realizowany w formie działań warsztatowych w terenie leśnym oraz w formie proekologicznej prezentacji multimedialnej. Grupą docelową było 40 uczniów ze szkoły podstawowej z Województwa Podlaskiego. Rekrutacja odbyła się poprzez ogłoszenie szkołom podstawowym z Województwa Podlaskiego możliwości zgłoszenia udziału w projekcie. Kolejnym etapem spotkania było przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę dzieci, a następnie uczestnictwo w oglądaniu projekcji prezentacji multimedialnej. Gotowy produkt będzie służył do wykorzystania podczas zajęć przyrodniczych przez nauczycieli ze szkół z Województwa Podlaskiego. Po zdobyciu wiedzy uczestnicy warsztatów napisali końcowy test sprawdzający zdobytą wiedzę.