Rozstrzygnięcie przetargu na psychologa i opiekuna do dzieci

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologa oraz opiekuna do dzieci w ramach projektu "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" (Ogłoszenie nr 542114-N-2018 z dnia 2018-04-09 r.)

Część 1 - Świadczenie usługi psychologa w Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Augustowskiego - Treść zawiadomienia

Część 2 - Świadczenie usługi opiekuna do dzieci w Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Monieckiego - Treść zawiadomienia